Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Minh Lộc

Nguyễn Minh Lộc

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  – Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình

  – Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động liên quan đến các học bổng tại UEH

  – Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động tín dụng học tập sinh viên tại UEH

 • Công tác khác:
  •  Thành viên tổ PCCC cơ sở B
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Nguyễn Minh Lộc
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ:
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 17)

ĐT di động: 0909.718.671
Email: ngmloc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC