Nguyễn Minh Lộc - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Minh Lộc – Ban Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Minh Lộc

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ban Hỗ trợ sinh viên

 

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai học bổng tại UEH (1)
  • Quản lý, cập nhật phầm mềm dữ liệu học bổng sinh viên các khóa (2)
  •  Triển khai, quản lý các chương trình thực tập cho sinh viên (2)
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Lập dự toán và thanh, quyết toán các chương trình hoạt động nguồn UEH (2)
  • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, tham quan doanh nghiệp, kiến tập và giao lưu hướng nghiệp (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 135ª (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 43-45 (1)
  • Tổng hợp, thống kê, báo cáo (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác tư vấn học tập và nội trú dành cho sinh viên (2)
  • Hoạt động hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…) (2)
  • Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động tín dụng học tập tại UEH (1)
 • Công tác khác:
  •  Thành viên tổ PCCC cơ sở B
  • Công tác cố vấn học tập.
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Nguyễn Minh Lộc
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ:
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 17)

ĐT di động: 0909.718.671
Email: ngmloc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC