Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Hữu Châu

Nguyễn Hữu Châu

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Cơ sở TDTT Q.8

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Bảo vệ (1)
  • Công tác khác:
    • Thành viên đội PCCC UEH- Quận 8
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0989234474
Email: chau.nguyen@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC