Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Hồng Ngọc

Tổ trưởng Tổ QLSV KTX 135 Trần Hưng Đạo

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

  • Phụ trách các đầu việc:

   • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 135A)
   • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá 135A
   • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (Ký túc xá 135A)
   • Công tác quản lý, theo dõi tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 135A)
   • Công tác quản lý tài sản tại Ký túc xá 135A
   • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 135A)
   • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 135A)
  • Hỗ trợ chính các đầu việc:
   • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
   • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (Ký túc xá 135A)
   • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Ký túc xá 135A)
  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38.368.334

ĐT di động: 0908 800 549
Email: hongngoc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC