Nguyễn Đức Công - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Đức Công

Nguyễn Đức Công

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Cơ sở TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Bảo vệ (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (2)
  • Quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại cơ sở Quận 8 (2)
  • Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc mỹ quan cơ sở (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH- Quận 8

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC