Nguyễn Đình Chí Nhà khách UEH - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Đình Chí – Nhà khách UEH

Nguyễn Đình Chí

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Phụ trách công tác Bảo vệ Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Bảo vệ Nhà khách (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội tại NK (2)
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại NK (1)
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên (1)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở Nhà khách UEH

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC