Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Giữ xe cơ sở B

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    – Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B- Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 01264379171
Email: thanhncong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC