Nguyễn Công Thành - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Công Thành – Nhà khách UEH

Nguyễn Công Thành

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Nhà khách UEH

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Công tác bảo vệ tại Nhà khách UEH (1)
    • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Hỗ trợ phụcác đầu việc:
  • Công tác khác:
    • Thành viên tổ PCCC cơ sở nhà khách UEH
Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 01264379171
Email: thanhncong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC