Ngô Kim Linh - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngô Kim Linh – Tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

Ngô Kim Linh

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Bảo vệ tại KTX 135A Trần Hưng Đạo (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội tại KTX 135A (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 135A (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại KTX (3)
  • Công tác quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư công cụ dụng cụ tại KTX 135A (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở 135 THĐ

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC