Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngô Kim Linh

Ngô Kim Linh

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Công tác bảo vệ KTX 135A (1)
  • Công tác khác:
    • Thành viên đội PCCC UEH – Ký túc xá 135A
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0913152247
Email: kimlinh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC