Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngô Chí Cường

Ngô Chí Cường

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 43-45)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
  • Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (Ký túc xá 43-45)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 43-45)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 43-45)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Ký túc xá 43-45)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại ký túc xá 43-45 NCT
  • Công tác quản lý, theo dõi tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
  •  Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH – Ký túc xá 43-45 NCT
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động: 0918.229.734
Email: chicuong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC