Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngày hội 2017 HSBC Day

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Ngân hàng HSBC đăng tin Ngày hội 2017 HSBC Day của ngân hàng như sau:

HSBC Vietnam will be organizing the 2017 HSBC DAY – a Career Event in Ho Chi Minh City and Hanoi in the coming weeks. Senior Students and Graduates with 1-3 years of experience are invited to attend and meet HSBC people to find out more about a career at HSBC, current job opportunities and join some sharing sessions.

HSBC check-in counters will be open from 8:30am until 11:00am in the event day to welcome you!

Please find out more and register your attendance here: www.hsbcvncareer.com

hsbc_bannerweb-03

———

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC