Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM
Địa chỉ: B.015 – 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 -TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 3855.1777
Fax: (+84) 8 39.574.695
Email:  trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
Website: www.tthtsv.ueh.edu.vn

BỘ PHẬN HỖ TRỢ SINH VIÊN
Địa chỉ: B.014 – 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 3855.1777

 

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ĐỐI TÁC