Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, UEH, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM
Địa chỉ: B.015 – 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 -TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 39.574.695
Fax: (+84) 8 39.574.695
Email:  trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
Website: www.tthtsv.ueh.edu.vn

BỘ PHẬN HỖ TRỢ SINH VIÊN
Địa chỉ: B.014 – 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 3855.1777

BỘ PHẬN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: B.014 – 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 -TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 22.444.623

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ĐỐI TÁC