Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 9 – 2018 (26/02/2018 – 04/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 26-02-2018
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
14:00 Làm việc với công ty Kiểm toán. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Mỹ Vân. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 27-02-2018
9:00 Họp giao ban Trung tâm. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Ng.Vân, Hiền, Lộc, Xương, Sa, Thao, M.Vân, Dần, H.Ngọc, Thịnh, Hà. Ngô Văn Phong B.015
15:00 Kiểm tra Khu nội trú cơ sở Gia Phú. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), H.Ngọc, Thịnh, Hà (KTX). Ngô Văn Phong Cơ sở Gia Phú
THỨ TƯ / 28-02-2018
9:00 Làm việc với Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) về chương tình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Sơn (BGĐ), Xương (HTSV); Đại diện Maritime Bank. Nguyễn Hoàng Sơn B.015
10:00 Họp chi bộ. Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ trung tâm. Ngô Văn Phong  B.207
14:00 Tham dự Tập huấn sử dụng Module Phân công đầu việc và Quản lý làm thêm giờ trên hệ thống Quản lý nhân sự (HRM). Thành phần dự: Sơn (BGĐ), Sa, Hà Nguyễn Quốc Khanh A.302
THỨ NĂM / 01-03-2018
 14:00 Họp kiểm tra thử phần mềm hỗ trợ xét học bổng. Thành phần: Phong, Sơn (BGĐ), Lộc, Xương, Thao.  Ngô Văn Phong  B.015
THỨ SÁU / 02-03-2018
10:00 Lễ Tốt nghiệp các khóa Đại học Vừa làm vừa học K2016 LTCĐ/TP1 [KTDN], K2013 TP1 [KTDN, QT, NT, TC]. Thành phần dự: Phong (GĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
15:00 Làm việc với Phòng CNTT về thực hiện Cổng dịch vụ trực tuyến và Cổng thông tin việc làm. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Xương, Thao. Ngô Văn Phong Cơ sở A
THỨ BẢY / 03-03-2018
6:00 Tổ chức du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ cho Công đoàn viên nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thành phần dự: Phong (GĐ); viên chức đăng ký tham gia. Công đoàn UEH Cần Giờ
CN/ 04-03-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC