Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 8 – 2020 (17/02/2020 – 23/02/2020)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 17-02-2020
09:00 Họp giao ban khối Quản lý. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
10:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp giao ban Tháng 02/2020. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Xương, Lộc, Thao, Thịnh, Diệu (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 18-02-2020
08:30 Họp tình hình trật tự bãi xe cơ sở A. Thành phần dự: Phong, Thành(BGĐ); Dần (VP); Tùng (A). Ngô Văn Phong Cơ sở A
THỨ TƯ / 19-02-2020
00:00
THỨ NĂM / 20-02-2020
00:00
THỨ SÁU / 21-02-2020
10:00 Họp giao ban khối quản ký KTX. Thành phần dự: Phong, Thành(BGĐ); Phệt, Pha, Tuấn, Cường, Linh (43-45); Ngọc, Trí, Dung, Hà, Phong, Hoan (135). Ngô Văn Phong KTX 43-45
THỨ BẢY / 22-02-2020
00:00
CN / 23-02-2020
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC