Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 6 – 2018 (05/02/2018 – 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 05-02-2018
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
8:00 Công đoàn UEH thăm và tặng quà gia đình viên chức, cán bộ hưu trí đã mất nhân dịp Xuân năm 2018. Thành phần dự: Phong (BGĐ);Ái Việt (DV); Phệt (135). Thời gian: Từ ngày 05 – 07/02/2018. Công đoàn UEH Hồ Chí Minh, Bình Dương
8:30 Làm việc với công ty Kiểm toán. Thành phần dự: Phong (BGĐ); M.Vân (VP). Ngô Văn Phong B.015
9:00 Làm việc với công ty quảng cáo Tập trung Vàng. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
10:30 Lễ trao học bổng của Công ty CP Đầu tư Nam Long. Thành phần dự: Sơn (BGĐ), Lộc (VP). Phan Thị Bích Nguyệt A.205
14:00 Họp xét học bổng LOTTE năm 2018. Thành phần dự: Sơn (BGĐ); Lộc, Xương (VP); Hoàng (HSV). Nguyễn Hoàng Sơn B.015
THỨ BA / 06-02-2018
14:30 Họp công tác chuẩn bị chương trình họp mặt tất niên đơn vị. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Ng.Vân, Xương, Thao Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 07-02-2018
THỨ NĂM / 08-02-2018
14:30 Họp chốt chương trình Họp mặt tất niên đơn vị. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Ng.Vân, Xương, Thao Ngô Văn Phong B.015
THỨ SÁU / 09-02-2018
17:00 Liên hoan tổng kết cuối năm của Trung tâm. Thành phần: toàn thể viên chức, nhân viên của trung tâm. Ngô Văn Phong Nhà hàng Sài Gòn 3 – 157 Võ Văn Tần
THỨ BẢY / 10-02-2018
CN/ 11-02-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC