Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 26-12-2016
8:00 Tham gia Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (Khóa 3). Thành phần dự: Hiền (HTSV); Thao (DV&TT). Phòng TCHC A.201
THỨ BA/ 27-12-2016
8:00 Dự Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo – Nữ công năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũng Tàu
THỨ TƯ/ 28-12-2016
14:00 Hội nghị CBVC Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể CBVC hưởng lương UEH; Dần , Nguyên (VP); Vân (NK); Quyền (43-45); Tổ trưởng, tổ phó các tổ dịch vụ. Bùi Quang Việt B.201
THỨ NĂM/ 29-12-2016
7:00
THỨ SÁU/ 30-12-2016
THỨ BẢY/ 31-12-2016
CN/ 01-01-2017
 7:30 Trực Lễ Dương lịch năm 2017. Thành phần dự: Đạt (135). Hà Duy Thắng KTX 135 THĐ
7:30 Trực Lễ Dương lịch năm 2017. Thành phần dự: Quyền (43-45). Hà Duy Thắng KTX 43-45 NCT

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC