Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 26-12-2016
8:00 Tham gia Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (Khóa 3). Thành phần dự: Hiền (HTSV); Thao (DV&TT). Phòng TCHC A.201
THỨ BA/ 27-12-2016
8:00 Dự Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo – Nữ công năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũng Tàu
THỨ TƯ/ 28-12-2016
14:00 Hội nghị CBVC Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể CBVC hưởng lương UEH; Dần , Nguyên (VP); Vân (NK); Quyền (43-45); Tổ trưởng, tổ phó các tổ dịch vụ. Bùi Quang Việt B.201
THỨ NĂM/ 29-12-2016
7:00
THỨ SÁU/ 30-12-2016
THỨ BẢY/ 31-12-2016
CN/ 01-01-2017
 7:30 Trực Lễ Dương lịch năm 2017. Thành phần dự: Đạt (135). Hà Duy Thắng KTX 135 THĐ
7:30 Trực Lễ Dương lịch năm 2017. Thành phần dự: Quyền (43-45). Hà Duy Thắng KTX 43-45 NCT

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC