Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2019 (23/12/2019 – 29/12/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 23-12-2019
09:00 Họp giao ban tuần khối Quản lý. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
14:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 24-12-2019
15:00 Sơ kết giai đoạn thử nghiệm Hệ thống Văn phòng điện tử (Online Office). Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ TƯ / 25-12-2019
09:00 Họp Ban triển khai Đề án thẻ tích hợp sinh viên đánh giá công tác triển khai thí điểm giai đoạn 1 và kế hoạch tiếp theo.  Thành phần dự: Thành (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
14:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về việc đánh  giá đảng viên năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Toàn thể đảng viên trung tâm. Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 26-12-2019
00:00
THỨ SÁU / 27-12-2019
08:00 Lễ Tốt nghiệp các khóa ĐHCQ (đợt tháng 12 – 2019). Thành phần dự: Phong (BGĐ); các viên chức, nhân viên được phân công. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY / 28-12-2019
08:00 Tổ chức tiệc trà Seminar chủ đề: Nghiên cứu định tính trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Xác định hiệu ứng lan truyền kinh tế giữa các địa phương ở Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi qui không gian”. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Hòa, Mai (Căn tin A); Hạnh (Căn tin B).

Thời gian: cả ngày.

Hà Văn Sơn A.204
CN / 29-12-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC