Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 25-12-2017
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
9:00 Họp bàn hoạt động ở cơ sở Gia Phú, Q.6. Thành phần dự: BGĐ; Thao, Dần (DV). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 26-12-2017
THỨ TƯ/ 27-12-2017
10:00 Họp chi bộ trung tâm Hỗ trợ sinh viên Ngô Văn Phong B.018
14:00 Báo cáo phương án cải tạo sửa chữa KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ NĂM / 28-12-2017
 9:00  Khảo sát cơ sở Gia Phú. Thành phần dự: BGĐ; N. Vân, Thao, Dần (VP).  Ngô Văn Phong  Cơ sở Gia Phú
THỨ SÁU/ 29-12-2017
8:00 Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thành phần dự: Toàn thể Đảng viên UEH Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM A.116
THỨ BẢY / 30-12-2017
CN/ 31-12-2017

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC