Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 18-12-2017
8:00 Công ty APAVE triển khai tư vấn soạn thảo văn bản thuộc HTQLCL UEH theo phiên bản ISO 9001:2015 cho các đơn vị. Thời gian: Từ ngày 18 – 19/12/2017. Thành phần dự: Hiền (VP). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
9:00 Chương trình khảo sát kết hợp Hội thảo tham vấn ý kiến về việc chuyển đổi hình thức triển khai tín dụng HSSV về các trường đào tạo theo thẩm quyền quản lý trong tương lai. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, N. Vân, Lộc, Dung,Thao (VP); Ngọc (NK). Ngô Văn Phong B.015
8:00 Tham dự “Lễ tiếp nhận chương trình THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG SACOMBANK “. Thành phần dự: Xương (VP). Ngân hàng Sacombank 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
10:30 Báo cáo phương án cải tạo sửa chữa KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BA/ 19-12-2017
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
14:00 Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI. Thành phần dự: Xương (VP). Thành đoàn Nhà văn hóa thanh niên
14:30 Khảo sát cơ sở Gia Phú. Thành phần dự: BGĐ; Thao (VP). Ngô Văn Phong Cơ sở Gia Phú
THỨ  TƯ / 20-12-2017
6:30 Tiền trạm Tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội (Cả ngày). Thành phần dự: Xương (VP) Dương Minh Mẫn Cơ sở A

 

9:30 BGĐ họp với BCH Công đoàn đơn vị. Thành phần dự: BGĐ; N. Vân, Sa, Dung, Thao, Hà, Quyền, Dương. Ngô Văn Phong B.015
10:00 BGĐ làm việc với căn tin và bãi xe KTX 43-45. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong KTX 43-45
14:00 Tập huấn tốt nghiệp đợt 4 năm 2017. Thành phần dự: Thao (VP). Phòng QLĐT – CTSV. A.116
THỨ NĂM / 21-12-2017
8:30 Làm việc với bãi xe KTX 135. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong KTX 135
9:00 Làm việc với công ty quảng cáo. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong KTX 135
10:00 Họp Hội đồng xét học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV); Mẫn (ĐTN) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp triển khai phần mềm mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản. Thành phần dự: Đ/c Thành (BGĐ); Ngọc (135); Thịnh (43-45); Thao (VP). Phan Thị Bích Nguyệt A.103
15:30 Họp trao đổi các phương án tổ chức hoạt động tại cơ sở Gia Phú, Quận 6. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ SÁU / 22-12-2017
8:00 Lễ Tốt nghiệp các khóa ĐHCQ (đợt tháng 12 – 2017). Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Viên chức được phân công. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY / 23-12-2017
CN/ 24-12-2017

 

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC