Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2019 (09/12/2019 – 15/12/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 09-12-2019
09:00 Họp giao ban tuần khối Quản lý. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
09:00 Hội nghị Viên chức Phòng Nhân sự năm 2020. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Quốc Khanh, Võ Tiến Anh A.113
14:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 10-12-2019
08:00 Tổ chức tiệc trà chương trình Seminar kết quả nghiên cứu đề tài Nafosted: “Phân cấp tài khóa, tài chính công và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương”. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Hòa, Mai (Căn tin A). Sử Đình Thành A.204
10:00 Hội nghị Viên chức Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng. Thành phần dự: Định (BGĐ). Lê Thanh Trúc, Ngô Mai Thuỳ Chi A.214
14:00 Hội nghị Viên chức Phòng Công nghệ thông tin. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Võ Hà Quang Định, Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm A.304
THỨ TƯ / 11-12-2019
00:00
THỨ NĂM / 12-12-2019
00:00
THỨ SÁU / 13-12-2019
00:00
THỨ BẢY / 14-12-2019
14:00 Tổ chức tiệc trà khoa Kế toán. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Hòa, Mai (Căn tin A). Khoa Kế toán Cơ sở A
CN / 15-12-2019
00;00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC