Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2018 (10/12/2018 – 16/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai / 10-12-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 11-12-2018
08:00 Kiểm toán nội bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Thúy (VP); Đoàn kiểm toán của UEH Ngô Văn Phong B.015
09:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Tài chính. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
14:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Ngân hàng. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
THỨ TƯ / 12-12-2018
14:00 Hội nghị viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019. Thành phần dự: Toàn thể viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Ngô Văn Phong B.506
THỨ NĂM / 13-12-2018
09:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Quản lý nhà nước. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ SÁU / 14-12-2018
08:00 Trao đổi kinh nghiệm về quản trị và công tác hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 02 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
14:00 Họp rà soát tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Ngọc (135) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
18:00 Lễ Khai giảng Khóa 21.2 – VB2ĐHCQ. Thành phần dự: Định (BGĐ) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY / 15-12-2018
00:00
CN / 16-12-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC