Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2019 (02/12/2019 – 08/12/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 02-12-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
09:30 Họp bàn kế hoạch chuẩn bị ngày thành lập trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Thao (HTSV); Phệt (43-45). Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp bàn kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị ngày thành lập trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Lộc, Hiền, Thịnh, Xương,Thao, Diệu (HTSV); Nguyệt Vân, Thúy, Mỹ Vân (VP). Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ BA / 03-12-2019
09:00 Kiểm tra định kỳ công tác quản lý và sử dụng con dấu tại UEH năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Hiền (HTSV). Nguyễn Trọng Hoài A.204
THỨ TƯ / 04-12-2019
00:00
THỨ NĂM / 05-12-2019
08:00 Tiền trạm chuẩn bị ngày thành lập trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Thao (HTSV). Ngô Văn Phong Long Hải
THỨ SÁU / 06-12-2019
14:00 Hội nghị Viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2020. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; tổ Trưởng, tổ Phó phụ trách bộ phận dịch vụ. Ngô Văn Phong B.108
16:45 Tổ chức Tổng kết hội thao Viên chức – người Lao động CSA năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Ngô Văn Phong 45 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
THỨ BẢY / 07-12-2019
00:00
CN / 08-12-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC