Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2018 (03/12/2018 – 09/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 03-12-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
11:30 Liên tịch chuẩn bị Đại hội LCH SV KTX 135. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); LCH SV 135; Hoàng (HSV) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 04-12-2018
08:00 Họp bộ phận Tài chính TT.HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Thúy (VP) Ngô Văn Phong B.015
08:30 Họp Bộ phận Hỗ trợ sinh viên và bộ phận Tài chính TT.HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Thúy (VP) Ngô Văn Phong B.015
09:00 Làm việc với FPT về hệ thống internet tại KTX 135. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135); đại diện FPT Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 05-12-2018
08:30 Họp báo cáo khảo sát các phương án an ninh tòa nhà và phòng học thông minh. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Phan Thị Bích Nguyệt A.105
09:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Lý luận chính trị. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Ngoại ngữ kinh tế. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ NĂM / 06-12-2018
09:00 Họp chi bộ TT.HTSV. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp bộ phận quản lý Ký túc xá. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Phệt, Tuấn (43-45);  Ngọc (135) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Hội nghị viên chức Phòng Nhân sự năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Quốc Khanh A.204
14:00 Hội nghị viên chức Phòng Quản lý đào tạo Tại chức năm 2019. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Tấn Khuyên A.105
THỨ SÁU / 07-12-2018
07:30 Tổ chức chương trình ngoại khóa cho Cán bộ Đoàn (Cả ngày). Thành phần dự: Định(BGĐ), Hiền (HTSV). Huỳnh Thúc Định E.104
08:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Kinh tế. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
09:00 Họp về hoạt động quan hệ doanh nghiệp của UEH. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
10:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Quản trị. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học” – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
14:00 Họp rà soát tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY / 08-12-2018
00:00
CN / 09-12-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC