Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai / 04-12-2017
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
15:30 Làm việc với Bãi xe cơ sở A. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Dần, Tùng, Công, Ái Việt, Thanh (DV). Ngô Văn Phong Cơ sở A
THỨ ba / 05-12-2017
15:00 Ban giám hiệu làm việc với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về kế hoạch công tác. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ tư / 06-12-2017
9:00 Họp tổ Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: BGĐ; Xương, Hiền, Lộc, Dung, Thao, B. Ngọc. Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp bộ phận KTX. Thành phần dự: BGĐ; H. Ngọc, Nam (135); Thịnh, Tuấn, Phệt (43-45); Quang (NK). Ngô Văn Phong B.015
THỨ năm / 07-12-2017
9:00 Họp chuẩn bị Hội nghị CCVC đơn vị. Thành phần dự: BGĐ; Sa, Hiền, N. Vân, Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Làm việc với bãi xe và căn tin KTX 43-45. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ); Thịnh (43-45). Ngô Văn Phong KTX 43-45
THỨ Sáu / 08-12-2017
THỨ BẢY / 09-12-2017
CN/ 10-12-2017

 

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC