Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2019 (25/11/2019 – 01/12/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 25-11-2019
08:00 Làm việc với phòng Cơ sở vật chất về việc triển khai sửa chữa hệ thống điện tại KTX 43-45 NCT. Thành phần dự: Thành (BGĐ). Thái Văn Thành KTX 43-45 NCT
09:00 Làm việc với United Oversea Bank (UOB) về hợp tác hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.105
10:00 Làm việc với Công ty GE Partners về hợp tác hỗ trợ sinh viên.  Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.105
14:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 26-11-2019
00:00
THỨ TƯ / 27-11-2019
08:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.116
09:00 Hội nghị kiện toàn nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV). Trần Thế Hoàng A.116
15:00 Làm việc với Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Danh Khôi. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.101
16:00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng cho ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ NĂM / 28-11-2019
10:30 Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với Ngân hàng TMCP Quân Đội và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ SÁU / 29-11-2019
08:30 Đón tiếp Nguyên Thủ tướng Hàn Quốc đến UEH và Sự kiện công bố ra mắt chương trình “Quản trị doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc” hợp tác giữa UEH và Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI). Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
14:00 Làm việc với Công ty Cushman & Wakefield về cơ hội hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.214
15:00 Lễ Tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học K2018 LTCĐ/TP1 [KTDN3, NT, NT_BS]; K2017 VB2/TP3 [KTDN, QT, LKD]; K2016 LTTC/TP3 [KTDN]. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Các viên chức được phân công. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
THỨ BẢY / 30-11-2019
08:00 Tổ chức tiệc trà cho Hội thảo “Ngành Thẩm định giá ở Việt Nam: Hơn hai mươi năm hình thành và phát triển”. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Hòa, Mai (Căn tin A). Nguyễn Hoàng Bảo và Nguyễn Quỳnh Hoa A.103
CN / 01-12-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC