Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017 (27/11/2017 – 03/12/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 27-11-2017
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
13:30 Công ty APAVE triển khai tư vấn soạn thảo văn bản thuộc HTQLCL UEH theo phiên bản ISO 9001:2015 cho các đơn vị. Thành phần dự: Hiền, Vân (VP). Công ty APAVE A.212
THỨ BA / 28-11-2017
10:00 Làm việc với bãi xe KTX 43-45. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong Bãi xe 43-45
15:00 Họp bàn Kế hoạch công tác 2018. Thành phần dự: Ban giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 29-11-2017
14:00 Họp về quy chế quản lý sinh viên nội trú. Thành phần dự: BGĐ; H. Ngọc, Nam (135); Thịnh, Tuấn (43-45). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Họp bộ phận Truyền thông – IT. Thành phần dự: BGĐ; H. Ngọc (135); Thịnh (43-45); Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 30-11-2017
15:00 Làm việc với bãi xe KTX 135. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong KTX 135
THỨ SÁU / 01-12-2017
10:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Bùi Quang Việt A.101
11:00 Họp Hội đồng xét học bổng Hỗ trợ sinh viên khó khăn Khoa Tài chính năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Sơn (BGĐ); Lộc, Xương (HTSV). Nguyễn Hoàng Sơn B.015
15:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Ngô Văn Phong Phòng Họp Thư viện lầu 2
THỨ BẢY / 02-12-2017
CN/ 03-12-2017
8:30 Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 2 năm 2017 Chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017). Thành phần dự: Xương (VP). Dương Minh Mẫn A.103
18:00 Chung kết cuộc thi Miss and Mister UEH năm 2017. Thành phần dự: Xương (VP). Phan Thị Bích Nguyệt A.116

 

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC