Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 28-11-2016
8:00 Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM đến khảo sát sơ bộ tại KTX – Nhà khách – Q.8. Thành phần dự: Đ/c Thắng, Hằng (BGĐ); Đạt (135); Chi (NK); Hiền (VP). Nguyễn Trọng Hoài Các cơ sở
THỨ BA/ 29-11-2016
10:00 Họp đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ tại KTX năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Sa, Thao (VP); Pha (135). Bùi Quang Việt B.028
THỨ TƯ/ 30-11-2016
THỨ NĂM/ 01-12-2016
10:30 Lễ tuyên dương “Viên chức trẻ xuất sắc UEH” lần VI – năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Ngọc, Thao, Xương (VP). Trần Thế Hoàng A.103
THỨ SÁU/ 02-12-2016
9:00 Họp về đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BẢY/ 03-12-2016
CN/ 04-12-2016

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC