Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 28-11-2016
8:00 Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM đến khảo sát sơ bộ tại KTX – Nhà khách – Q.8. Thành phần dự: Đ/c Thắng, Hằng (BGĐ); Đạt (135); Chi (NK); Hiền (VP). Nguyễn Trọng Hoài Các cơ sở
THỨ BA/ 29-11-2016
10:00 Họp đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ tại KTX năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Sa, Thao (VP); Pha (135). Bùi Quang Việt B.028
THỨ TƯ/ 30-11-2016
THỨ NĂM/ 01-12-2016
10:30 Lễ tuyên dương “Viên chức trẻ xuất sắc UEH” lần VI – năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Ngọc, Thao, Xương (VP). Trần Thế Hoàng A.103
THỨ SÁU/ 02-12-2016
9:00 Họp về đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BẢY/ 03-12-2016
CN/ 04-12-2016

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC