Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2019 (18/11/2019 – 24/11/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 18-11-2019
08:00 Đón tiếp Thầy, Cô hưu trí dự Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ). Bùi Quang Việt A.103
09:00 Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); viên chức, nhân viên TT.HTSV. Nguyễn Đông Phong A.116
14:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 19-11-2019
10:00 Họp Ban Chấp hành công đoàn UEH. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ). Bùi Quang Việt A.204
THỨ TƯ / 20-11-2019
00:00 Toàn thể viên chức, nhân viên TT.HTSV được nghỉ theo Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20/6/2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019.
THỨ NĂM / 21-11-2019
08:00 Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02/8/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố và Gặp gỡ, giao lưu Bí thư chi bộ sinh viên năm 2019. Thành phần dự: Xương (HTSV). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM Huyện Cần Giờ
08:30 Họp chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Thao (HTSV); Phệt (43-45). Ngô Văn Phong B.015
THỨ SÁU / 22-11-2019
08:30 Lễ trao giải thưởng “Chuỗi hoạt động văn hóa UEH năm 2019”; Tuyên dương “Viên chức, người lao động trẻ xuất sắc UEH năm 2019” và báo cáo chuyên đề “Văn hóa công sở”. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV).

-Viên chức, nhân viên TT.HTSV quan tâm chúc mừng.

-Viên chức, nhân viên TT.HTSV đăng ký tham dự chuyên đề “”Văn hóa công sở”.

Trần Thế Hoàng A.103
THỨ BẢY / 23-11-2019
00:00
CN / 24-11-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC