Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2018 (19/11/2018 – 25/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 19-11-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
11:00 Chạy chương trình Lễ kỷ niệm 20/11. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Thiện Duy A.116
THỨ BA / 20-11-2018
08:00 Đón tiếp Thầy, Cô hưu trí dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Thành phần dự: Phong (BGĐ) Bùi Quang Việt A.103
09:00 Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Thành phần dự: Công chức, viên chức, người lao động TT.HTSV. Nguyễn Đông Phong A.116
THỨ TƯ / 21-11-2018
09:30 Họp Bộ Sản phẩm Truyền thông UEH (Video clip, Brochure, Portal (Tiếng Anh, Tiếng Việt). Thành phần dự: Định (HTSV) Nguyễn Đông Phong A.101
14:00 Họp bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
15:00 Xét học bổng “BRIDGESTONE ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN VIỆT NAM”. Định (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ NĂM / 22-11-2018
09:00 Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai phương hướng tuyển sinh năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (HTSV) Nguyễn Đông Phong A.103
13:30 Đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên. Thành phần dự. Định, Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký Huỳnh Thúc Định B.307
THỨ SÁU / 23-11-2018
13:30 Đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên. Thành phần dự. Định, Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký Huỳnh Thúc Định A.201
14:00 Họp rà soát tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
17:30 Chương trình “Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam” – Gala chung kết cuộc thi: “Build Your Self, Build The Future Of Society”. Thành phần dự: Ban Tổ chức, khách mời và sinh viên tham gia. Nguyễn Trọng Hoài A.116
THỨ BẢY / 24-11-2018
00:00  
CN / 25-11-2018
08:00 Đào tạo trải nghiệm kỹ năng mềm cho Cán bộ đoàn. Thành phần dự. Định, Xương, Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký Huỳnh Thúc Định Cơ sở B

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC