Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2017 (20/11/2017 – 26/11/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 20-11-2017
9:00 Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thành phần dự: Thầy, Cô cán bộ hưu trí; toàn thể công chức, viên chức UEH. Nguyễn Đông Phong A.116
THỨ BA / 21-11-2017
9:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
11:00 Họp Liên tịch với Hội sinh viên chuẩn bị Đại hội LCH SV KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Thành (BGĐ); H. Ngọc (135). Thái Văn Thành KTX 135 THĐ
THỨ TƯ / 22-11-2017
8:00 Làm việc với bãi xe KTX 135 THĐ. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ); bãi xe 135. Ngô Văn Phong KTX 135 THĐ
9:00 Làm việc với công ty Misa. Thành phần dự: Đ/c Sơn (BGĐ); Xương, Lộc (VP). Nguyễn Hoàng Sơn B.015
14:00 Họp tổ CNTT xây dựng phần mềm Quản lý KTX. Thành phần dự: BGĐ; Ngọc, Thịnh, Thao. Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 23-11-2017
14:00 Họp bàn về tổ chức tham quan thực tế doanh nghiệp cho sinh viên các lớp CLC. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ SÁU / 24-11-2017
9:00 Họp Tổ Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Xương, Lộc, Thao (VP); H. Ngọc (135); Thịnh (43-45); Ngọc (Nhà khách). Ngô Văn Phong B.015
10:00 Làm việc với cơ sở TDTT Q8. Thành phần dự: BGĐ; Dương, Pha (Q8). Ngô Văn Phong Q.8
15:00 Làm việc với bãi xe KTX 43-45 NCT. Thành phần dự: BGĐ; Bãi xe 43-45. Ngô Văn Phong KTX 43-45 NCT
15:00 Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Thiện Duy A.204
THỨ BẢY / 25-11-2017
19:00 Dự đại hội Liên chi hội Sinh viên KTX 135 Trần Hưng Đạo nhiệm kỳ XXII. Thành phần dự: Đ/c Thành (BGĐ); H. Ngọc (135). LCH KTX 135 KTX 135 THĐ
CN/ 26-11-2017

 

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC