Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tuần lễ thứ 47
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 – 2016 (21/11/2016 – 27/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 21-11-2016
THỨ BA/ 22-11-2016
10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí và nghỉ hết tuổi lao động cho viên chức: Thầy Bùi Văn Trường, Khoa Kế toán; Cô Nguyễn Hải Ngọc, Khoa Lý luận chính trị; Cô Nguyễn Thị Lan và Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Phòng Cơ sở vật chất. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Nguyễn Ngọc Định A.205
THỨ TƯ/ 23-11-2016
11:00 Họp Liên tịch với HSV UEH về công tác Đại hội ĐB LCH SV KTX 135THĐ. Thành phần dự: TT Hội SV UEH; Việt, Thắng (BGĐ) và Ban Thư ký LCHSV KTX135. Hội SV UEH B.028
12:00 Họp Liên tịch với HSV UEH về công tác Đại hội ĐB LCH SV KTX 43-45 NCT. Thành phần dự: TT Hội SV UEH; Việt, Thắng (BGĐ) và Ban Thư ký LCHSV KTX43-45NCT. Hội SV UEH B.028
THỨ NĂM/ 24-11-2016
08:00 Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn khối GD-ĐT LĐTĐ TP.HCM năm học 2015-2016. Thành phần dự: Việt LĐLĐ TP.HCM Cung VHLĐ
14:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ SÁU/ 25-11-2016
 8:00 Tham gia Lớp tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH – CĐ – TCNN năm học 2016 – 2017. Thành phần: Xương (VP).  Thành đoàn TP  Hội trường Thành đoàn
THỨ BẢY/26-11-2016
19:00 Đại hội đại biểu LCH sinh viên KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Việt, Thắng(BGĐ); QLSV 43-45. Bùi Quang Việt KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
CN/ 27-11-2016
7:30 Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 2 năm 2016. Thành phần: Xương (VP). BTV Đoàn trường A.103
8:00 Đại hội đại biểu LCH sinh viên KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Việt, Thắng(BGĐ); QLSV 135. Bùi Quang Việt KTX 135 Trần Hưng Đạo

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC