Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 – 2016 (21/11/2016 – 27/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 21-11-2016
THỨ BA/ 22-11-2016
10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí và nghỉ hết tuổi lao động cho viên chức: Thầy Bùi Văn Trường, Khoa Kế toán; Cô Nguyễn Hải Ngọc, Khoa Lý luận chính trị; Cô Nguyễn Thị Lan và Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Phòng Cơ sở vật chất. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Nguyễn Ngọc Định A.205
THỨ TƯ/ 23-11-2016
11:00 Họp Liên tịch với HSV UEH về công tác Đại hội ĐB LCH SV KTX 135THĐ. Thành phần dự: TT Hội SV UEH; Việt, Thắng (BGĐ) và Ban Thư ký LCHSV KTX135. Hội SV UEH B.028
12:00 Họp Liên tịch với HSV UEH về công tác Đại hội ĐB LCH SV KTX 43-45 NCT. Thành phần dự: TT Hội SV UEH; Việt, Thắng (BGĐ) và Ban Thư ký LCHSV KTX43-45NCT. Hội SV UEH B.028
THỨ NĂM/ 24-11-2016
08:00 Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn khối GD-ĐT LĐTĐ TP.HCM năm học 2015-2016. Thành phần dự: Việt LĐLĐ TP.HCM Cung VHLĐ
14:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ SÁU/ 25-11-2016
 8:00 Tham gia Lớp tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH – CĐ – TCNN năm học 2016 – 2017. Thành phần: Xương (VP).  Thành đoàn TP  Hội trường Thành đoàn
THỨ BẢY/26-11-2016
19:00 Đại hội đại biểu LCH sinh viên KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Việt, Thắng(BGĐ); QLSV 43-45. Bùi Quang Việt KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
CN/ 27-11-2016
7:30 Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 2 năm 2016. Thành phần: Xương (VP). BTV Đoàn trường A.103
8:00 Đại hội đại biểu LCH sinh viên KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Việt, Thắng(BGĐ); QLSV 135. Bùi Quang Việt KTX 135 Trần Hưng Đạo

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC