Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2019 (11/11/2019 – 17/11/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 11-11-2019
08:00 Tổ chức tiệc trà cho Workshop “Phương pháp nghiên cứu trong Đổi mới Sáng tạo Xã hội”. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Mai, Hạnh (Căn tin A).

Tổ chức cả ngày.

Nguyễn Kim Thảo A.204
09:00 Họp giao ban tuần khối Quản lý. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
14:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 12-11-2019
10:00 Họp hội đồng xét chọn giải thưởng “Viên chức, người lao động trẻ xuất sắc UEH” lần IX năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ TƯ / 13-11-2019
00:00
THỨ NĂM / 14-11-2019
00:00
THỨ SÁU / 15-11-2019
08:00 Tổ chức tiệc trà Hội thảo khoa học quốc gia “Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” thuộc đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.XH-04/19. Thành phần dự: Nguyệt Vân, Thúy (VP); Mai, Hạnh (Căn tin A). Nguyễn Đông Phong A.205
08:00 Tham gia Tổ chức Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và kiện toàn Ban chủ nhiệm năm học 2019-2020. Thành phần dự: Ngọc (135); Phệt (43-45). Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ký túc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
09:00 Làm việc với Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước về các hoạt động hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định B.015
14:00 Lễ Trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2018&2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Viên chức quan tâm tham dự. Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ BẢY / 16-11-2019
00:00
CN / 17-11-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC