Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2017 (13/11/2017 – 19/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2017 (13/11/2017 – 19/11/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 13-11-2017
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 14-11-2017
9:00 Ban giám đốc làm việc với bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: BGĐ; Xương, Hiền, Lộc, Dung, B. Ngọc, Thao. Ngô Văn Phong B.015
14:00 Ban giám đốc làm việc với tổ Tài chính. Thành phần dự: BGĐ; N. Vân, M. Vân, Sa. Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 15-11-2017
9:00 Làm việc với Công ty Cho thuê Tài chính quốc tế Chailease về chương tình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV); Đại diện công ty Cho thuê Tài chính quốc tế Chailease. Ngô Văn Phong B.015
14:00 Ban giám đốc làm việc với bộ phận KTX, nhà khách. Thành phần dự:  BGĐ; QLSV KTX, nhà khách. Ngô Văn Phong B.015
15:00 Ban giám đốc làm việc với bộ phận truyên thông. Thành phần dự: BGĐ; Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh, H. Ngọc. Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 16-11-2017
8:30 Làm việc với phòng TC-KT. Thành phần dự: Phong, Sơn (BGĐ); Sa, M. Vân.
THỨ SÁU / 17-11-2017
8:00 Họp góp ý dự thảo Kế hoạch thăm cứ xuân Mậu Tuất năm 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV). Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Hội trường Thành đoàn
9:00 Ban giám đốc làm việc với bộ phận dịch vụ. Thành phần dự: BGĐ; N. Vân, M. Vân, Dần, Quyền, Thao. Ngô Văn Phong B.015
10:00 Làm việc với đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Thành phần dự: Phong, Sơn (BGĐ), Xương (HTSV); Đại diện Sacombank. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 18-11-2017
CN/ 19-11-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC