Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2019 (04/11/2019 – 10/11/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 04-11-2019
09:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp bàn kế hoạch kỷ niệm 10 năm Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Ban chấp hành Công đoàn. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 05-11-2019
07:30 Lễ khai mạc và thi đấu giải Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và các đơn vị giáo dục và đào tạo TP.HCM năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Nguyệt Vân (VP).

Thi đấu cả ngày.

Liên đoàn Lao động TP.HCM 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
10:00 Họp Hội đồng xét học bổng học kỳ cuối năm 2019. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
THỨ TƯ / 06-11-2019
07:30 Thi đấu giải Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và các đơn vị giáo dục và đào tạo TP.HCM năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Nguyệt Vân (VP). Liên đoàn Lao động TP.HCM 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
THỨ NĂM / 07-11-2019
00:00
THỨ SÁU / 08-11-2019
00:00
THỨ BẢY / 09-11-2019
00:00
CN / 10-11-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC