Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2017 (06/11/2017 – 12/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2017 (06/11/2017 – 12/11/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 06-11-2017
THỨ BA / 07-11-2017
7:30 Dự Lễ khai mạc và thi đấu giải Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thư (DV&TT). LĐLĐ TP.HCM 55B Nguyễn Thị Minh Khai
THỨ TƯ / 08-11-2017
8:30 Làm việc với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về khảo sát công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Thành (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
THỨ NĂM / 09-11-2017
9:00 Họp xét Học bổng ”Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV). Ngô Văn Phong B.015
14:30 Triển khai xây dựng phần mềm học bổng. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Lộc, Xương (HTSV); Thao (DV). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Họp toàn thể viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Ngô Văn Phong B.211
THỨ SÁU / 10-11-2017
THỨ BẢY / 11-11-2017
7:30 Tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thành phần dự: Ngọc (VP). Thành đoàn TP.HCM Hội trường thành ủy
CN/ 12-11-2017

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC