Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 45 – 2016 (07/11/2016 – 13/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 07-11-2016
7:30 Lễ chào cờ Tổ quốc. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.103
7:30 Gác thi làm bài thu hoạch SHCD năm 2016 cho sinh viên Khóa 39, 40, 41, 42 – ĐHCQ. Thành phần: Nguyên, Ngọc, Thao, Xương (VP). Thời gian: ngày 07,08,09/11 Phòng CTCT Cơ sở A
THỨ BA/ 08-11-2016
7:30 Dự lễ khai mạc và thi đấu Hội thao khối các trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Liên đoàn LĐTP 55B Nguyễn Thị Minh Khai
8:00 Tổ chức hội thảo trau dồi kỹ năng: “Thiết kế thời sinh viên tươi đẹp” – Diễn giả: Nguyễn Hữu Trí. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký tham gia. Bùi Quang Việt B.322
THỨ TƯ/ 09-11-2016
9:30 Phổ biến các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Dung, Hiền, Lộc, Nguyên, Thao (VP); Đạt (135). Theo lịch đã đăng ký. Trần Thế Hoàng A.103
THỨ NĂM/ 10-11-2016
THỨ SÁU/ 11-11-2016
THỨ BẢY/12-11-2016
8:00 Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm với Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dần, Hiền, Lộc, Ngọc, Nguyên, Thao, Xương (VP); Chi, Vân (NK); Đạt (135). Thời gian: từ ngày 12/11 – 16/11/2016. Bùi Quang Việt Hà Nội
CN/ 13-11-2016

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC