Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tuần lễ thứ 45
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 45 – 2016 (07/11/2016 – 13/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 07-11-2016
7:30 Lễ chào cờ Tổ quốc. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.103
7:30 Gác thi làm bài thu hoạch SHCD năm 2016 cho sinh viên Khóa 39, 40, 41, 42 – ĐHCQ. Thành phần: Nguyên, Ngọc, Thao, Xương (VP). Thời gian: ngày 07,08,09/11 Phòng CTCT Cơ sở A
THỨ BA/ 08-11-2016
7:30 Dự lễ khai mạc và thi đấu Hội thao khối các trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ) Liên đoàn LĐTP 55B Nguyễn Thị Minh Khai
8:00 Tổ chức hội thảo trau dồi kỹ năng: “Thiết kế thời sinh viên tươi đẹp” – Diễn giả: Nguyễn Hữu Trí. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký tham gia. Bùi Quang Việt B.322
THỨ TƯ/ 09-11-2016
9:30 Phổ biến các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Dung, Hiền, Lộc, Nguyên, Thao (VP); Đạt (135). Theo lịch đã đăng ký. Trần Thế Hoàng A.103
THỨ NĂM/ 10-11-2016
THỨ SÁU/ 11-11-2016
THỨ BẢY/12-11-2016
8:00 Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm với Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dần, Hiền, Lộc, Ngọc, Nguyên, Thao, Xương (VP); Chi, Vân (NK); Đạt (135). Thời gian: từ ngày 12/11 – 16/11/2016. Bùi Quang Việt Hà Nội
CN/ 13-11-2016

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC