Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2018 (29/10/2018 – 04/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 29-10-2018
00:00 Tham dự Giải bóng bàn toàn quốc “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ XIV – 2018. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Thời gian: Từ 29/10-30/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng
10:30 Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Nguyễn Đông Phong A.205
14:00 Họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Ngọc (135) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BA / 30-10-2018
09:00 Họp phổ biến công tác chuẩn bị Ngày hội thông tin thực tập 2018 (Internship Information Day 2018). Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thịnh, Thao, Lộc (HTSV); Nguyệt Vân, Thúy (VP) và đại diện  các doanh nghiệp tham gia Huỳnh Thúc Định A.205
THỨ TƯ / 31-10-2018
10:00 Họp kiểm tra các công việc Ngày hội thông tin thực tập. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thịnh, Thao (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP) Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 01-11-2018
15:00 Công tác di dời, chuẩn bị mặt bằng cho Ngày hôi thông tin thực tập. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Dần và đội di dời Thái Văn Thành Cơ sở 59C
THỨ SÁU / 02-11-2018
08:00 Công tác chuẩn bị và lắp đặt gian hàng, trang trí khuôn viên Ngày hội thông tin thực tập 2018. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thịnh, Thao, Lộc (HTSV) và các công ty thi công Huỳnh Thúc Định Cơ sở 59C
18:00 Hội diễn văn nghệ truyền thông KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) LCH SV KTX 43-45 A.116
THỨ BẢY / 03-11-2018
08:00 Công tác chuẩn bị Ngày hội thông tin thực tập 2018. Thành phần dự: Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan

09h00: Chuẩn bị khu vực “Văn phòng mô phỏng”

10h00: Chuẩn bị khu vực tư vấn “Kỳ thực tập”

12h00: Bàn giao gian hàng cho các đơn vị.

Ngô Văn Phong Cơ sở 59C
CN / 04-11-2018
08:00 Chương trình Ngày hội thông tin thực tập 2018 (Internship Information Day 2018). Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); khách mời (theo thư mời); đại diện các đơn vị tài trợ và tham gia; Ban Tổ chức; các ứng viên, sinh viên quan tâm. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở 59C

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC