Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2017 (30/10/2017 – 05/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2017 (30/10/2017 – 05/11/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 30-10-2017
THỨ BA / 31-10-2017
THỨ TƯ / 01-11-2017
THỨ NĂM / 02-11-2017
9:00 Họp Hội đồng xét học bổng UEH học kỳ cuối 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng, Sơn (BGĐ); Lộc, Xương (HTSV). Phan Thị Bích Nguyệt A.101

 

THỨ SÁU / 03-11-2017
9:00 Tiếp Đoàn cán bộ của Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đến thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng, Sơn (BGĐ); Xương, Lộc, Hiền (HTSV); Thao (DV&TT). Ngô Văn Phong A.205
THỨ BẢY / 04-11-2017
8:00 Phối họp tổ chức chương trình “The Next Banker 2018” của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Lộc, Hiền, Ngọc (VP) và sinh viên quan tâm. Ngô Văn Phong A.103
CN/ 05-11-2017

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC