Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 44 – 2016 (31/10/2016 – 06/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai/ 31-10-2016
14:30 Họp Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
15:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ ba/ 01-11-2016
9:00 Họp giao ban Ban giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ tư/ 02-11-2016
10:00  Họp giao ban Văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dần, Dung, Hiền, Lộc, Ngọc, Nguyên, Sa, Thao, Thư, Vân, Xương (VP). Bùi Quang Việt B.028
THỨ năm/ 03-11-2016
THỨ Sáu/ 04-11-2016
THỨ BẢY/ 05-11-2016
7:00 Hội thao truyền thống KTX sinh viên năm 2016. Thành phần dự: Đạt (135); Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX ĐH Sư phạm
8:00 Lên phương án xây dựng phần mềm quản lý KTX. Thành phần dự: Thao (VP). Khoa HTTTKD B.102
19:00 Đại hội chi hội sinh viên Lầu 1, 2, 3, 4 KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
CN/ 06-11-2016
19:00 Đại hội chi hội sinh viên Lầu 5, 6, 7 KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC