Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tuần lễ thứ 44
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 44 – 2016 (31/10/2016 – 06/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai/ 31-10-2016
14:30 Họp Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
15:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ ba/ 01-11-2016
9:00 Họp giao ban Ban giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Bùi Quang Việt B.028
THỨ tư/ 02-11-2016
10:00  Họp giao ban Văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dần, Dung, Hiền, Lộc, Ngọc, Nguyên, Sa, Thao, Thư, Vân, Xương (VP). Bùi Quang Việt B.028
THỨ năm/ 03-11-2016
THỨ Sáu/ 04-11-2016
THỨ BẢY/ 05-11-2016
7:00 Hội thao truyền thống KTX sinh viên năm 2016. Thành phần dự: Đạt (135); Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX ĐH Sư phạm
8:00 Lên phương án xây dựng phần mềm quản lý KTX. Thành phần dự: Thao (VP). Khoa HTTTKD B.102
19:00 Đại hội chi hội sinh viên Lầu 1, 2, 3, 4 KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
CN/ 06-11-2016
19:00 Đại hội chi hội sinh viên Lầu 5, 6, 7 KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Quyền (43-45) Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC