Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 42 – 2017 (16/10/2017 – 22/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 16-10-2017
10:00 Họp tổ tài chính Trung tâm. Thành phần dư: Đ/c Phong (BGĐ); Ngọc, Sa, M. Vân, N. Vân (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA/ 17-10-2017
 14:00 Họp công tác CNTT tại Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thao (DV&TT); Ngọc (135); Thịnh (43-45). Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ/ 18-10-2017
9:30 Dự Lễ trao học bổng LOTTE mùa Thu năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc (HTSV) và sinh viên nhận học bổng. Quỹ Học bổng LOTTE Khách sạn LOTTE Legend, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, quận 1
18:00 Tham gia hội thao UEH năm 2017 môn bóng đá nam. Thành phần dự: Xương (HTSV); Dần, Quyền, Thao (DV&TT). Công đoàn UEH Q.8
THỨ NĂM/ 19-10-2017
11:00 Tổ chức Hội nghị Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đoàn Viện Du lịch. Thành phần dự: Xương (HTSV). Quan Hán Xương A.101
THỨ SÁU/ 20-10-2017
10:30 Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017). Thành phần dự: VC nữ đăng ký tham gia. Phan Thị Bích Nguyệt Sảnh lầu 1, cơ sở A
THỨ BẢY/ 21-10-2017
7:30 Phối họp tổ chức chương trình “Hành trình về Phương Đông” của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Thao (DV&TT) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
18:00 Tham gia hội thao UEH năm 2017 môn bóng đá nam. Thành phần dự: Xương (HTSV); Dần, Quyền, Thao (DV&TT). Công đoàn UEH Q.8
CN/ 22-10-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC