Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 42 – 2016 (17/10/2016 – 23/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 17-10-2016
9:30 Bốc thăm và tổng duyệt chương trình thi “Trang phục UEH đẹp”. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Chi (CTCĐ); Ngọc, Xương (VP); Xuân (43-45); Dương (Q8). Bùi Quang Việt A.103
15:00 Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc UEH” lần VI năm 2016. Thành phần dự: Xương (VP). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BA/ 18-10-2016
9:00 Họp xét học bổng Vietcombank. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP); Đại diện Đoàn TN – Hội SV UEH. Phan Thị Thu Hằng B.028
THỨ TƯ/ 19-10-2016
9:00 Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Viên chức Nữ đăng ký tham gia. Phan Thị Bích Nguyệt A.103
THỨ NĂM/ 20-10-2016
10:00 Trao học bổng Vietcombank năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP); sinh viên nhận học bổng. Phan Thị Bích Nguyệt A.204
THỨ SÁU/ 21-10-2016
8:00 Họp góp ý và thông qua Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên hệ ĐHCQ tại UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.101
11:00 Họp mặt lãnh đạo và cán bộ quản lý KTX chuẩn bị Hội thao, Hội diễn văn nghệ Liên KTX năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Đạt (135); Quyền (43-45). BTC Hội Thao Liên KTX Số 1 Phạm Viết Chánh
THỨ BẢY/ 22-10-2016
CN/ 23-10-2016

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Publish by: Phan Lâm Thao

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC