Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tuần lễ thứ 42
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 42 – 2016 (17/10/2016 – 23/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 17-10-2016
9:30 Bốc thăm và tổng duyệt chương trình thi “Trang phục UEH đẹp”. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Chi (CTCĐ); Ngọc, Xương (VP); Xuân (43-45); Dương (Q8). Bùi Quang Việt A.103
15:00 Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc UEH” lần VI năm 2016. Thành phần dự: Xương (VP). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BA/ 18-10-2016
9:00 Họp xét học bổng Vietcombank. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP); Đại diện Đoàn TN – Hội SV UEH. Phan Thị Thu Hằng B.028
THỨ TƯ/ 19-10-2016
9:00 Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Viên chức Nữ đăng ký tham gia. Phan Thị Bích Nguyệt A.103
THỨ NĂM/ 20-10-2016
10:00 Trao học bổng Vietcombank năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP); sinh viên nhận học bổng. Phan Thị Bích Nguyệt A.204
THỨ SÁU/ 21-10-2016
8:00 Họp góp ý và thông qua Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên hệ ĐHCQ tại UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.101
11:00 Họp mặt lãnh đạo và cán bộ quản lý KTX chuẩn bị Hội thao, Hội diễn văn nghệ Liên KTX năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Đạt (135); Quyền (43-45). BTC Hội Thao Liên KTX Số 1 Phạm Viết Chánh
THỨ BẢY/ 22-10-2016
CN/ 23-10-2016

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Publish by: Phan Lâm Thao

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC