Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41 – 2017 (9/10/2017 – 15/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 09-10-2017
8:30 Triển khai Khóa đào tạo về nhận thức và soạn thảo các văn bản thuộc HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 – Lớp 2. Thành phần dự: Hiền (HTSV). APAVE A.204
THỨ BA/ 10-10-2017
10:00 Họp công tác chuẩn bị Hội thao UEH 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Bùi Quang Việt A.105
THỨ TƯ/ 11-10-2017
THỨ NĂM/ 12-10-2017
9:00 Bốc thăm thi đấu Hội thao UEH năm 2017: Môn bóng bàn và cầu lông (giải đơn). Thành phần dự: Quyền (43-45). Công đoàn UEH A.105
THỨ SÁU/ 13-10-2017
THỨ BẢY/ 14-10-2017
CN/ 15-10-2017
8:00 Khai mạc Hội thao UEH 2017. Thi đấu môn: Bóng đá, bóng bàn. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); BCH CĐ TT, VDV thi đấu. Công đoàn UEH Q.8

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC