Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tuần lễ thứ 41
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 41 – 2016 (10/10/2016 – 16/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 10-10-2016
10:00 Họp công tác chuẩn bị ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt A.105
THỨ BA/ 11-10-2016
8:30 Họp xử lý Kỷ luật nhân viên. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Chi, Dần, Sa (CĐ); Thao (VP); Long, Thành, Tài (DV). Bùi Quang Việt B.028
9:00 Họp giao ban Ban giám đốc mở rộng. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ); Sa (HC-TH). Bùi Quang Việt B.028
THỨ TƯ/ 12-10-2016
8:00 Ban Thường vụ Đảng ủy trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội sinh viên về chương trình công tác năm học 2016 – 2017. Thành phần dự: Xương (VP). Trần Thế Hoàng A.101
9:00 Chụp hình Cuộc thi “Trang phục UEH đẹp”. Thành phần dự: Ngọc, Nguyên, Sa, Xương (VP); Quyền (43-45). Đoàn Thị Kim Chi B.028
THỨ NĂM/ 13-10-2016
9:30 Dự lễ trao học bổng Lotte Mùa Thu – năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc (VP); sinh viên nhận học bổng. Quỹ học bổng Lotte 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1
THỨ SÁU/ 14-10-2016
9:00 Họp Hội đồng xét học bổng học kỳ cuối 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP). Nguyễn Đông Phong A.101
10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho Cô Đoàn Thị Tý – Khoa Ngoại ngữ kinh tế. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:00 Tiếp đại diện Công ty Jolie Siam. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Hiền, Xương (VP). Phan Thị Thu Hằng B.028
THỨ BẢY/ 15-10-2016
CN/ 16-10-2016

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Publish by: Phan Lâm Thao

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC