Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 41 – 2016 (10/10/2016 – 16/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 10-10-2016
10:00 Họp công tác chuẩn bị ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt A.105
THỨ BA/ 11-10-2016
8:30 Họp xử lý Kỷ luật nhân viên. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Chi, Dần, Sa (CĐ); Thao (VP); Long, Thành, Tài (DV). Bùi Quang Việt B.028
9:00 Họp giao ban Ban giám đốc mở rộng. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ); Sa (HC-TH). Bùi Quang Việt B.028
THỨ TƯ/ 12-10-2016
8:00 Ban Thường vụ Đảng ủy trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội sinh viên về chương trình công tác năm học 2016 – 2017. Thành phần dự: Xương (VP). Trần Thế Hoàng A.101
9:00 Chụp hình Cuộc thi “Trang phục UEH đẹp”. Thành phần dự: Ngọc, Nguyên, Sa, Xương (VP); Quyền (43-45). Đoàn Thị Kim Chi B.028
THỨ NĂM/ 13-10-2016
9:30 Dự lễ trao học bổng Lotte Mùa Thu – năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc (VP); sinh viên nhận học bổng. Quỹ học bổng Lotte 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1
THỨ SÁU/ 14-10-2016
9:00 Họp Hội đồng xét học bổng học kỳ cuối 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (VP). Nguyễn Đông Phong A.101
10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho Cô Đoàn Thị Tý – Khoa Ngoại ngữ kinh tế. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:00 Tiếp đại diện Công ty Jolie Siam. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Hiền, Xương (VP). Phan Thị Thu Hằng B.028
THỨ BẢY/ 15-10-2016
CN/ 16-10-2016

 Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Publish by: Phan Lâm Thao

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC