Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 40 – 2017 (02/10/2017 – 08/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 02-10-2017
THỨ BA/ 03-10-2017
THỨ TƯ/ 04-10-2017
14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen về chương tình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Hằng BGĐ); Xương (HTSV); Đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen. Phan Thị Thu Hằng A.204
15:00 Làm việc với Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Việt Nam về chương tình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Đại diện công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Việt Nam. Phan Thị Thu Hằng A.204
THỨ NĂM / 05-10-2017
14:00 Họp cải tiến Portal UEH phiên bản tiếng Việt theo hướng phục vụ người học. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thao (DV&TT); Xương (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:00 Ban giám hiệu làm việc với CBVC Trung tâm. Thành phần dự: Toàn thể CBVC hưởng lương UEH. Phan Thị Bích Nguyệt A.103
THỨ SÁU/ 06-10-2017
14:00 Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV). Trần Thế Hoàng A.204
THỨ BẢY/ 07-10-2017
CN/ 08-10-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC