Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 – 2016 (03/10/2016 – 09/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai/ 03-10-2016
9:30 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
10:00 Họp triển khai ngày Phụ nữ Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
14:00 Quay clip kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành phần dự: Toàn thể CBVC Trung tâm. Phòng TCHC B.028
THỨ ba/ 04-10-2016
8:30 Buổi giới thiệu chương trình “Quản trị viên tập sự toàn cầu – Global Management Trainee 2017 (GMT)” của Công ty AB InBev Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (VP). Bùi Quang Việt A.103
14:30 Hội ý chỉnh sửa giao diện website Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Nguyên, Thao, Xương (VP). Bùi Quang Việt B.028
THỨ tư/ 05-10-2016
14:30 Dự lễ trao học bổng Hessen CHLB Đức năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Nguyệt (BGH); Hằng, Lộc (HTSV); sinh viên nhận học bổng. VP Hessen Việt Nam Dinh Độc Lập
15:00 Tập huấn tốt nghiệp Khóa K2012 TP1 (QT 1,2; KTDN 1,2; TC). Thành phần dự: Thao (VP). Phòng QLĐT Tại chức A.116
15:30 Hội nghị góp ý Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05. Thành phần dự: Xương (VP). Thành đoàn TP Thành đoàn
THỨ năm/ 06-10-2016
8:00 Họp về việc dời văn phòng làm việc của các đơn vị tại cơ sở B. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ Sáu/ 07-10-2016
9:00 Hoạt động dịch vụ Lễ Tốt nghiệp Khóa K2012 TP1 (QT 1,2; KTDN 1,2; TC). Thành phần dự: Dần, Thao (VP). Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ BẢY/ 08-10-2016
CN/ 09-10-2016

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC