Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 4 – 2020 (20/01/2020 – 26/01/2020)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 20-01-2020
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 21-01-2020
00:00
THỨ TƯ / 22-01-2020
09:00 Họp mặt Tất niên năm Kỷ Hợi 2019 và mừng Xuân Canh Tý năm 2020 dành cho công chức, viên chức, người lao động đương nhiệm. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); toàn thể viên chức, nhân viên TTHTSV. Nguyễn Đông Phong Sảnh trệt, Tòa nhà 15 tầng, Cơ sở B
THỨ NĂM / 23-01-2020
00:00 Toàn thể viên chức, nhân viên TT.HTSV được nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý theo Công văn số 1037/ĐHKT-VP ngày 15 tháng 5 năm 2019 về khung thời gian đào tạo năm 2020.

Thời gian nghỉ: từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết Mùng 05 Tết Âm lịch)

THỨ SÁU / 24-01-2020
00:00  
THỨ BẢY / 25-01-2020
00:00
CN / 26-01-2020
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC