Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 4 – 2018 (22/01/2018 – 28/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 22-01-2018
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
10:00 BGĐ họp với ban ISO về chương trình hành động 2018 của đơn vị. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Hiền (ISO). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 23-01-2018
10:00 BGĐ họp với BCH Công đoàn đơn vị. Thành phần: BGĐ, BCH Công đoàn đơn vị. Ngô Văn Phong B.015
14:00 BGĐ họp với ban quản lý KTX. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), H.Ngọc (135), Thịnh (43-45) Ngô Văn Phong B.015
15:00 Làm việc với Công ty quảng cáo Tập trung vàng. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Thao. Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 24-01-2018
9:00 BGĐ làm việc với ban ISO về tổng hợp chương trình hành động 2018 trình Ban Giám hiệu. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Hiền (ISO). Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 25-01-2018
8:00 Ban Giám hiệu làm việc về Chương trình hoạt động năm 2018 của đơn vị. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ SÁU / 26-01-2018
8:30 Họp về Kế hoạch Cổng dịch vụ công trực tuyến và Cổng việc làm trực tuyến. Thành phần: Phong, Sơn (BGĐ), Xương, Thao  Ngô Văn Phong  Cơ sở A
10:00 Dự Lễ Tốt nghiệp các khóa Đại học Vừa làm vừa học K2015 LTCĐ/KTĐN 2 [KTDN, NT]. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Thao, Quyền. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
14:30 Họp đề án Đà o tạo kỹ năng mềm. Thành phần: Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Hiền Ngô Văn Phong B.015
15:00 Làm việc với Công ty quảng cáo Tập trung vàng. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 27-01-2018
CN/ 28-01-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC