Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 39 – 2017 (25/09/2017 – 01/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 25-09-2017
14:30 Ban giám hiệu làm việc với CBVC Trung tâm. Phan Thị Bích Nguyệt A.103
THỨ BA/ 26-09-2017
8:00 Họp góp ý kế hoạch tổ chức Hội nghị Quan hệ giữa UEH và cộng đồng doanh nghiệp. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ TƯ/ 27-09-2017
THỨ NĂM/ 28-09-2017
9:00 Họp công tác tài chính Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Ngọc, Sa, M.Vân, N. Vân (VP). Ngô Văn Phong B.015
14:00 Tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
15:00 Triển khai công tác Công đoàn học kỳ cuối năm 2017. Thành phần dự: Chi (CĐ). Bùi Quang Việt A.203
THỨ SÁU/ 29-09-2017
8:00 Họp khởi động triển khai Chương trình tư vấn chuyển đổi HTQLCL UEH từ phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 của APAVE (theo công văn số 1660/ĐHKT-ISO). Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng (BGĐ); Hiền (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
14:00 Tham dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN học kỳ I, năm học 2017 – 2018. Thành phần dự: Đ/c Xương (HTSV). Thành Đoàn TP.HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
14:45 APAVE tiến hành khảo sát HTQLCL UEH tại trung tâm. Thành phần dự: Hiền (HTSV). Chi nhánh Cty TNHH Apave Châu Á – TBD (APAVE) B.105
THỨ BẢY/ 30-09-2017
CN/ 01-10-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC