Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 39 – 2016 (26/09/2016 – 02/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai/ 26-09-2016
14:00 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
14:00 Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2016. Thành phần dự: Xương (VP). Thành đoàn TP.HCM Hội trường Thành đoàn
THỨ ba/ 27-09-2016
9:00 Họp triển khai sản phẩm Đồng hồ UEH 40 năm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Nguyên, Thao (VP). Bùi Quang Việt B.028
THỨ tư/ 28-09-2016
THỨ năm/ 29-09-2016
8:00 Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp. Thành phần dự: Xương (VP). Thành đoàn TP.HCM A.103
THỨ Sáu/ 30-09-2016
8:00 Công đoàn UEH mừng thọ các Cán bộ hưu trí tuổi tròn 65, 70, 75, 80, 85, 90… nhân ngày Quốc tế người cao tuổi. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Ban chấp hành CĐ Tp.HCM
9:00 Sự kiện công bố chiến lược phát triển và năng lực hợp tác của UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
14:00 Họp giao ban việc triển khai kịch bản thử nghiệm phần mềm quản lý đoàn viên.Thành phần dự: Xương (VP). Thành đoàn TP.HCM Thành đoàn TP
THỨ BẢY/ 01-10-2016
CN/ 02-10-2016
14:00 Lễ tổng kết Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC