Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38 – 2017 (18/09/2017 – 24/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 18-09-2017
14:30 Họp báo cáo kết quả tổ công tác làm việc tại Trung tâm. Thành phần dự: Toàn thể viên chức trung tâm. (Các bộ phận cử người trực). Ngô Văn Phong B.108
THỨ BA/ 19-09-2017
9:00 Làm việc với Công ty Samsung C&T. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương, Ngọc (VP); Đại diện công ty Công ty Samsung C&T. Phan Thị Thu Hằng A.204
THỨ TƯ/ 20-09-2017
8:00 Khai giảng Khóa huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 9. Thành phần dự: Hiền (HTSV); Sinh viên đăng ký. Phan Thị Thu Hằng B.108
9:00 Họp góp ý phương án kiến trúc Cơ sở Nam Sài Gòn. Thành phần: Đ/c Phong (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
9:30 Họp về công tác tổ chức Hội thao UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Phong (HTSV). Công đoàn UEH A.105
THỨ NĂM/ 21-09-2017
THỨ SÁU/ 22-09-2017
THỨ BẢY/ 23-08-2017
7:30 Dự lễ trao học bổng Lawrence S.Ting. Thành phần dự: Đ/c Lộc (HTSV) và sinh viên nhận học bổng. Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting Trung tâm Hội chợ Triển lãm (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7
8:00 Phối hợp tổ chức Ngày hội tuyển dụng “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2018” của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Thành phần dự: Đ/c Hằng, Xương, Thao (HTSV) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
CN/ 24-08-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC