Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37 – 2019 (09/09/2019 – 15/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ hai / 09-09-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ ba / 10-09-2019
07:30 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 3 (khóa 94, năm 2019). Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ). Thời gian từ 10/9/2019 đến 27/9/2019 Trường Quân sự Thành phố Trường Quân sự Thành phố (Số 291 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10)
THỨ tư / 11-09-2019
08:30 Họp Bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao, Thịnh, Hiền, Lộc, Diệu, Hường (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ năm / 12-09-2019
THỨ Sáu / 13-09-2019
14:00 Họp vềcông tác QLSV và tình hình an ninh, trật tự tại KTX 135. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Quản lý sinh viên 135; Bảo vệ 135. Ngô Văn Phong KTX 135
THỨ BẢY / 14-09-2019
CN / 15-09-2019
08:00 Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 3 năm 2019. Các bộ phận được phân công Nguyễn Đông Phong A.116

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC